haasteista tavotteitA

 

Ratkaisukeskeinen valmennus on matalan kynnyksen tukimuoto, jossa etsitään konkreettisia, toimivia ja asiakkaan elämää helpottavia toimintamalleja arjen pulmatilanteisiin. Haasteen koolla ei ole väliä - voimme yhdessä selvittää niin pienet kuin suuretkin pulmat. 

vahvuudet esiin ja käyttöön

 

Nepsyvalmennus on vahvuus- ja voimavarakeskeistä valmennusta, jonka aikana vahvuuksia sekä löydetään että vahvistetaan. 

suunniteltua ja tavoitteellista

 

Nepsyvalmennuksessa etsitään aina yhdessä asiakkaan tarpeisiin, toiveisiin ja elämäntilanteeseen sopivat tavoitteet.

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus tai tuttavallisemmin ADHD-valmennus, nepsy-valmennus tai coaching on matalan kynnyksen tukimuoto, jonka tavoitteena on vahvistaa asiakkaan arjen sujumista sellaisissa tilanteissa, joissa neuropsykiatriset oireet aiheuttavat haittaa yksilön toimintakyvylle. Valmennuksen tavoitteet liittyvät jokapäiväiseen elämään ja ovat hyvin konkreettisia: valmennuksen avulla voi saada apua esimerkiksi toiminnanohjauksen haasteisiin, opiskeluun, ihmissuhteisiin tai ajanhallintaan liittyen. Valmennuksen tavoitteet sekä aikataulu sovitaan aina yksilöllisesti asiakkaan kanssa. Kaikki työskentely tapahtuu yhteisymmärryksessä - neuropsykiatrisen valmentajan tehtävänä on kannustaa, tukea ja rohkaista asiakasta löytämään itse tarvittavat ratkaisut. Asiakas on aina itse oman elämänsä paras asiantuntija. Valmennuksen aikana mietitään yhdessä toimivia tapoja asiakkaan tavotteiden saavuttamiseksi. Kaikki työskentelytavat sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa hänen yksilölliseen tilanteeseensa soveltuvaksi. 

neuropsykiatrinen valmennus

Mitä nepsy-valmennus on?

Mitä valmennukseen kuuluu?

Neuropsykiatrinen valmennus sopii kaikenikäisille henkilöille, joilla on neuropsykiatrisia oireita, jotka haittaavat yksilön elämää tai aiheuttavat haasteita arjesta selviytymisessä. Nepsy-valmennusta voi antaa myös neuropsykiatrisetrisesti oireilevan henkilön vanhemmille, läheisille tai vaikkapa lapsen kanssa työskenteleville henkilöille. Valmennettavan tavoitteet luodaan aina yhdessä ja yksilöllisesti, joten valmennusasiakas voi olla yhtälailla eskari-ikäinen harjoittelemassa elämisen taitoja tai monen lapsen vanhempi, joka kokee arjessa haasteita, joihin nepsy-valmennus voisi tuoda ratkaisuja.
 

Valmennuksen onnistumisen kannalta tärkeää on asiakkaan oma motivoituminen neuropsykiatriseen valmennukseen. Ketään ei voi pakottaa valmennettavaksi eikä kukaan muu kuin asiakas itse voi määritellä omia tavotteitaan. Neuropsykiatriseen valmennukseen hakeudutaan esimerkiksi koulunkäyntiin liittyvien haasteiden vuoksi tai ihmissuhdekiemuroiden tiimoilta. Myös yleinen arjen kuormittavuus, aloittamisen vaikeus tai tunne siitä, että arjessa on liikaa tekemistä ja liian vähän aikaa ovat syitä, joiden vuoksi voi hakeutua nepsy-valmennuksen pariin. 

Kenelle nepsy-valmennus sopii?

Nepsy-valmennuksen tavoitteena on tukea asiakkaan toimintakykyä ja arkea mahdollisimman kokonaisvaltaisesti matalalla kynnyksellä. Tapaamiset voidaan toteuttaa monessa eri toimintaympäristössä, esimerkiksi asiakkaan kotona, koulussa tai harrastuspaikalla. Käynnit voidaan toteuttaa joko yksittäiskäynteinä, jolloin pääpaino on ohjauksessa tai pidempinä valmennusjaksoina, jolloin asiakkaan tilanteeseen päästään syventymään kokonaisvaltaisemmin. 

Valmennuksen tavoitteena on löytää ja valjastaa käyttöön asiakkaan omat vahvuudet ja voimavarat. Lisäksi valmennuksen aikana on tarkoitus löytää konkreettisia, aidosti asiakkaan arkea helpottavia ratkaisuja. Tämän vuoksi tapaamiskerrat toteutetaan mielellään asiakkaan arkisissa ympäristöissä, jolloin toimintamallit on helpompaa siirtää teoriasta käytäntöön. Nepsy-valmentajan voi kutsua käymään myös esimerkiksi koululuokassa tai opiskelupaikassa ohjaamassa sekä oppilasta että tämän kanssa työskenteleviä aikusia toimintaympäristössä ilmenevien haasteiden ratkaisemiseksi.

 

Nepsyvalmennusta voi tarvittaessa toteuttaa myös etäyhteydellä.

Kuinka pääsen nepsy-valmennukseen?

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus mainitaan kuntoutusmuotona ADHD:n Käypä hoito -suosituksessa ja se on tarkitettu mahdollisimman matalan kynnyksen tukimuodoksi. Tämän vuoksi palvelun saamiseksi riittää oma kokemus siitä, että palvelua tarvitsee:  lääketieteellistä sevitystä terveydentilasta ei tarvita.

 

Valmennukseen voi ohjautua esimerkiksi perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa todetun tarpeen kautta. Nepsy-valmennukseen on mahdollista saada maksusitoumus oman kunnan sosiaalitoimen kautta. 

Nepsy-valmennukseen pääset myös itse maksavana asiakkaana, kts. hinnasto sivun lopusta.

Kuka voi toimia nepsy-valmentajana?

Huomioithan, ettei neuropsykiatrinen valmennus ole Valviran valvomaa toimintaa, eivätkä valmennustyössä käytettävät nimikkeet (esim. neuropsykiatrinen valmentaja tai nepsyvalmentaja, -ohjaaja /-terapeutti) ole suojattuja ammattinimikkeitä. Neuropsykiatrinen valmennus on ohjaukseen perustuva kuntoutusmenetelmä, joka täydentää muita yhteiskunnan tarjoamia palveluita. Neuropsykiatrisia valmentajia kouluttaa useat eri tahot. Neuropsykiatrisella valmentajalla tulisi olla pohjakoulutus sosiaali- terveys- tai kasvatusalalta tai muu ammattitutkinto, jonka lisänä vähintään viiden vuoden työkokemus erityislasten, -nuorten tai -aikuisten parissa. Koulutus on täydennyskoulutusta, jonka laajuus on noin 30 opintopistettä. Koulutuksen viitekehyksenä on ratkaisukeskeisyys. 

 

Itse olen pohjakoulutukseltani lähihoitaja. Olen työskennellyt erityisryhmien kanssa lähes koko työurani ajan. Asiakkaita minulla on ollut elämän alku- ja loppumetreiltä. Tällä hetkellä työskentelen peruskoulussa yläkoulun puolella pienluokassa oppilaiden ohjaajana. Valmistuin ratkaisukeskeiseksi neuropsykiatriseksi valmentajaksi (30op) keväällä 2022 Kirsi Consulting Oy:n kouluttamana.

Ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmennuksen kuluttajahinnasto

Valmennushinnasto 17.11.2022 alkaen. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Valmennushinnat pitävät sisällään alv 24 % sekä matkakulut Keski-Uudellamaalla.

 

Valmennustapaamiset asiakkaan kotona tai muussa sovitussa paikassa. 

 

YKSITTÄISKÄYNNIT

 

Nepsy-valmennus 45 min 62 €

Nepsy -valmennus 60 min 80 €

 

Valmennuspaketit

 

Nepsy-valmennus 10x60min 740€
Valmennuspaketti sisältää alkutapaamisen ja tavoitteenasettelun lisäksi yhteydenpidon tapaamisten välillä sekä yksilöllisesti suunniteltua vahvuus- ja voimavaralähtöistä harjoittelua. Valmennuspakettiin kuuluu väli- ja loppuarviointi. Väliarvioinnin aikana on mahdollista kirkastaa tavoitetta tai asetella se kokonaan uudelleen.

 

Nepsy-valmennus 20x60min 1380€
Valmennuspaketti sisältää alkutapaamisen ja tavoitteenasettelun lisäksi yhteydenpidon tapaamisten välillä sekä yksilöllisesti suunniteltua vahvuus- ja voimavaralähtöistä harjoittelua. Valmennuspakettiin kuuluu kaksi väliarviointia sekä loppuarviointi. Väliarvioinnin aikana on mahdollista kirkastaa tavoitetta tai asetella se kokonaan uudelleen.

 

Muut palvelut

 

Tutustumiskäynti max. 30 min 35 €

Tutustumiskäynti max. 60 min 65 €

Ohjaus- ja neuvontakäynnit esimerkiksi päiväkotiin, kouluun tai hoitolaitokseen 60 min 115€

Ohjaus- ja neuvontakäynnit perheeseen (perheen itse maksaessa) 60 min 85€

Puhelinkonsultaatio, ohjaus ja neuvonta 56€/h

Lausunto/valmennuspalautteen kirjoittaminen 84 €

 

Voit myös jättää tarjouspyynnön mikäli etsit jotain sellaista, mitä hinnastossa ei mainita.