p i i l o v o i m a

JÄRJESTYSPALVELUT

 

Piilovoiman tarjoamat järjestyspalvelut sopivat sinulle, mikäli kaipaat selkeyttä ja sujuvuutta arkeesi. Käyntien aikana autan sinua avaamaan arkeen ja kotiin liittyviä solmuja. 

 

Lue lisää

Jokaisella on piilovoimaa, joka odottaa löytymistään.

 

Yhdessä olemme enemmän. Piilovoima tarjoaa myönteistä kehittymistä tukevaa, ratkaisu- ja voimavarakeskeistä valmennusta Uudellamaalla. Työskentely perustuu asiakkaan tarpeisiin ja räätälöidään aina yksilöllisesti asiakkaan tarpeita vastaavaksi.

Valmennus on luottamuksellista ja minua sitoo vaitiolovelvollisuus.

nepsyvalmennus

 

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus on myönteistä kehittymistä tukevaa, ohjaukseen perustuvaa valmennusta. Nepsyvalmennuksen tavoitteet räätälöidään aina yksilöllisesti vastaamaan juuri sinun tarpeitasi.

 

Lue lisää